K1 Deafault TH
K1 Deafault01K1 Deafault02K1 Deafault03

K1 Default

K-1 Default ปืนกลเบาที่ถูกพัฒนาขึ้นในสาธารณรัฐเกาหลีซึ่งสามารถพกพาได้สะดวก และมีจุดเด่นที่สำคัญในการควบคุมการถีบกลับของปืน โดยจะมีการติดเครื่องลดแสงไว้ที่ปากกระบอกปืน เพื่อป้องกันการดีดขึ้นของปืนในขณะที่ยิง ซึ่งจะช่วยเพิ่มความแม่นยำได้มากยิ่งขึ้น แต่กระนั้นอุปกรณ์เสริมอื่นๆจะไม่สามารถใช้ได้กับปืนชนิดนี้

ระดับของเกรด: D / C / B / A
แนะนำ:ยิงเร็ว, แม่นยำ

Categories: ,

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “K1 Default”

Your email address will not be published. Required fields are marked *