SVU-01-TH
SVU-02SVU-03SVU-04

SVU

SVU ปืนที่สร้างขึ้นในสหภาพโวเวียตยุค 1970 จากพื้นฐาน SVD เพื่อพัฒนาปืนไรเฟิลจู่โจมขนาดเล็ก SVU มีเอกลักษณ์คือการติดเครื่องเก็บเสียงและความสามารถในการพกพา

ระดับของเกรด: D / C / B / A
แนะนำ:ความเสถียร , กระสุนมาก

Categories: ,

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “SVU”

Your email address will not be published. Required fields are marked *